/ 4 نظر / 9 بازدید
مهرداد

سلام شيدا خيلي نازي ... اگه از اون خانم معصوم خبري پيدا كردي براي ما هم بنويس.

شيدا

متاسفانه هيچ خبری ندارم.. فقط ميدونم بردنش بيمارستان لقمان..همين!

سيب مهربون

وای چه خفن اين برا اون خانومه بود وای کنفرانس اينم برا کنفرانست خوب برم کامنت بعدی

سيب مهربون

يه چيزی بگم؟ من در يه ماجرای احمقانه و به ظاهر عشقی تو دانشگاه برا رو کم کنی هم شده با ۲۰ واحد اختصاصی نهببخشيد ۱۸ واحد اختصاصی و دو واحد عمومی که نصف کلاس افتادن مشت محکمی به دهان امريکای جهانخوار زده و با معدل ۷۶/۱۸ و البته به علت خصومت های استادی به مقام شاگرد اولی نائل شدم وگرنه معدلم ۵/۱۹ می شد ها... تو هم حال هر چی درسو بگير تا درس عبرتی باشد برای امريکای جهانخوار