روزهاي زندگي شـيـدا
شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦
کوچ

چقدر آواز کف گلویم چقدر قمری کف دستم

دیگر نبودنت را بهانه نمیگیرم

...

دوستان عزیزی که هنوز به این صفحه سر میزنید،من از این خانه کوچ کردم،اگر مایل به دانستن ادرس جدید هستیدکامنت بگذارید حتما به شما سر خواهم زد

شاید یک روز برگشتم...فعلا تعطیل!